RL Learning (Takviyeli Öğrenme )

Takviyeli öğrenme ortamında etmendeki bir hareketinin karşılığı olarak eğitici veya yazılım, yeni durumun istem durumunu belirtmek için bir ödül veya ceza ile etmeni takviye işlemi gerçekleştirir. Böylece bu sistemde, amaca ulaşmak için gerçekleştirilebilecek en iyi eylem seçilmeye çalışır. Bir takviyeli öğrenme sisteminde etmen ve çevre dışında biri opsiyonel olmak üzere dört unsur bulunur:

  1. Politika (policy)
  2. Ödül (reward signal)
  3. Değer/Durum Değeri (value function)
  4. Çevre modeli (model)

Politika; etmenin içinde bulunduğu durumda alabileceği aksiyonu belirler. Ödül; etmenin gerçekleştirmiş olduğu bir aksiyona karşılık çevreden aldığı puandır. Durum değeri; etmenin içinde bulunduğu durumdan ve o durumu takip eden diğer durumlardan bekleyebileceği ödüllerin toplamıdır. …


Hanson Robotics continued to amaze people after Sophia the World famous artificial intelligence robot which lasted productions.

Everyday Hanson Robotics who wants to see himself better and better in the future. At this time he was able to make his name known with Bina48 (Break through Intelligence via Neural Architecture48). Bina48 recently started to teach Ethics Philosophy at the United States Military Academy (West Point).

The humanoid robot, also known as Bina48, was envisioned as the first academician robot in history and in the World.

As we know ethical philosophy is the thought system that examines morality from a philosophical…


Uzun bir aradan sonra herkese merhaba.. Tekrar medium sahalarına dönmek heyecan verici bir duygu benim için. Umarım sizde beni özlemişsinizdir.;)

Bugün GDG Konya’ın düzenlemiş olduğu I/O Extended 2019 & Cloud Study Jam ( Machine Learning & Security ) etkinliği InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’inde gerçekleşti.

Extended etkinliğinde ilk olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken hocamız Cloud Computing nedir? sunumu ile yapacağımız cloud study jam’in öncesinde verdiği somut ve soyut örneklerle çok iyi bir şekilde hazırladı.

Sonrasında Google I/O ‘da bahsedilen yenilikleri GDG Ankara’dan gelen arkadaşımızın yaptığı sunumla öğrenmiş olduk. Bahsedilen yeniliklerin başında Pixel 3 ve Pixel 3…


…Tarihçiler insanlığın gelişimini tanımlarken genellikle biz insanların birlikte yaşama biçimimizi kökten değişime uğratmış iki büyük teknolojik devrimden söz eder. İlk büyük devrim, insanların avcı toplumundan toprağı ekip biçmeye geçtikleri dönemdeki Tarım Devrimi’dir… İkinci önemli büyüklükteki teknolojik devrimse Sanayi Devrimi’dir. 18.yüzyılın sonlarına doğru Büyük Britanya’da buhar makinesinin keşfi ve James Watt’la ilişkilendirilir… Sanayi Devrimi, ekonomik büyümeyi ve insanoğlunun daha önceleri hiç görmediği kadar servet artışını mümkün kıldı.

Günümüzün sorusu, üçüncü bir devrimi yaşayıp yaşamadığımızdır: “Dijital Devrim”…Sanayi Devrimi’yle karşılaştıracakları türden, sosyal koşulların köklü bir değişimini yaşıyoruzdur… Bu değişimin ardında tabii ki pek çok itici güç bulunmaktadır ancak, mikroçipin ve internetin gelişimi hiç…


IEEE Ankara Üniversitesi Computer Society olarak bu yıl ilkini düzenledikleri CODIVITY; savunma sanayi, oyun yazılımı, özgür yazılım, siber güvenlik ve girişimcilik alanlarını bir araya getiren bir konferans gerçekleştirmiştir.

25.11.2018 pazar günü gerçekleşen bu etkinliğe katılmak benim için bir gururdu. Karşımda çok çalışmış emek vermiş ve bu enerjilerini bana hissedebilen bir toplulukla karşılaşmak beni çok mutlu etti. Bu etkinlik de neler mi oldu? Ne mi öğrendim? Benim de istediğim şey bu etkinliği kaçırmış ya da ulaşamamış olan kişilere öğrendiğim bilgileri ulaştırmak, oluşabilecek sorulara birlikte yanıt aramaktır. Şimdiden iyi okumalar..

  1. Oturum : Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 — Alper GERÇEK

Çoğumuzunda bildiği…

Fatma Vural

I’m a analog person in digital world also part - time computer engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store